Spolupráca s personálnou agentúrou

Outsourcovanie náborového procesu sa stáva čoraz populárnejšie medzi spoločnosťami z rôznych odvetví. Konzultanti z personálnych agentúr - ako je CPL Jobs - spolupracujú s kandidátmi, ktorí hľadajú novú prácu a klientmi, ktorí hľadajú nových zamestnancov. Cieľom agentúry je nájsť vhodného kandidáta, ktorý sa stane skvelým zamestnancom a zapadne do firemnej kultúry spoločnosti.

Zistite, ako vyzerá spolupráca s personálnou agentúrou v jednotlivých fázach náborového procesu.

Prvé stretnutie s konzultantom


Cieľom prvého stretnutia s konzultantom je definovať profesionálny profil kandidáta, prediskutovať jeho/jej predchádzajúce skúsenosti a profesionálne plány.

Personálni konzultanti majú rozsiahlu znalosť odvetvia a spoločností, s ktorými spolupracujú. Počas pohovoru sa kandidát môže spoľahnúť na dôveryhodné informácie ohľadom požiadaviek potenciálneho zamestnávateľa. Dodatočné informácie kandidátovi pomáhajú lepšie sa pripraviť na ďalšiu fázu náborového procesu. Čím lepšie je kandidát pripravený, tým má väčšiu šancu zamestnať sa.

Informácie o kandidátoch, ktorí sú súčasťou náborového procesu v CPL Jobs, sú zhromaždené v internej databáze. Preto ak kandidát nie je úspešný v jednom z výberových konaní, bude hneď zvažovaný pri otvorení akejkoľvek obdobnej pozície. V takomto prípade je kandidát opäť kontaktovaný CPL konzultantom, ktorý zistí jeho záujem byť prezentovaný do inej spoločnosti hľadajúcej zamestnancov. Údaje kandidátov nie sú nikdy zasielané do spoločnosti bez ich predošlého súhlasu.

Spolupráca s konzultantom v priebehu náborového procesu


Jednou z výhod spolupráce s personálnou agentúrou je prístup k informáciám z rôznych oblastí a odvetví. Skúsený CPL konzultant sa špecializuje na náborové projekty pre vybrané odvetvia – spolupráca s nimi Vám môže priniesť spoľahlivé informácie ohľadom aktuálnych náborových trendov na trhu a taktiež o požiadavkách a očakávaniach spoločností. Ak sa rozhodnete pre spoluprácu s CPL konzultantom, môžete si byť istý, že Vás bude reprezentovať špecialista, ktorý pozná trh a spoločnosti, pre ktoré pracuje.

Konzultant Vás bude priebežne informovať o priebehu výberového konania – či postúpite do ďalšej fázy náborového procesu a taktiež Vás oboznámi s finálnym výsledkom konania.