Prieskum trhu a poradenstvo

Snažíme sa našim klientom poskytnúť najaktuálnejšie informácie o trhu v rôznych sektoroch a lokalitách, v ktorých pôsobíme.

CPL Market Flash – Analytické oddelenie CPL sa zameriava na vývoj v nasledovných oblastiach:

  • finančné reporty
  • analýza obchodného potenciálu vo vybraných lokalitách
  • analýza HR potenciálu vo vybraných lokalitách
  • analýza preferencií kandidátov

CPL poskytuje poradenstvo tiež v oblasti:

  • rozvoja a riadenia talentov
  • plánovania náborového procesu
  • vytvárania popisu pracovnej pozície
Poradenské služby sú k dispozícii na ad hoc báze alebo ako fixná služba zahrnutá v zmluve.