Naše služby

CPL Jobs ponúka klientom podporu bez ohľadu na odvetvie, veľkosť spoločnosti alebo typ podnikania. Naši konzultanti poskytujú komplexné riešenia v oblasti náboru a rozvoja ľudských zdrojov, čo umožňuje našim klientom zveriť nám všetky svoje HR procesy.

Ponúkame služby šité na mieru obchodným potrebám a podmienkam trhu. Záujmy klienta sú základom každého nášho rozhodnutia a odporučenia.

Nábor zamestnancov do trvalého pracovného pomeru


Špecializujeme sa na nábor ako špecialistov do stredného a vyššieho manažmentu, tak i absolventov v nasledovných sektoroch:
 • Financie a účtovníctvo
 • IT & Telekomunikácie
 • Pozície so znalosťou jedného alebo viacerých cudzích jazykov
 • Outsourcing/Centrá zdieľaných služieb
 • Inžiniering
Rozumieme komplexnosti každého odvetvia, preto sú naše riešenia prispôsobené individuálnym požiadavkám klientov. Na začiatku spolupráce sa zameriavame na konkrétnu predstavu o hľadaných zamestnancoch. Preskúmame unikátne potreby každej spoločnosti a využijeme tieto poznatky k úspešnému výberovému procesu.

Personálny lízing


Personálny lízing je reakciou na potrebu flexibility a dynamických zmien stavu zamestnancov, ktorý môže byť prispôsobený súčasnej situácii spoločnosti na trhu.
Služby personálneho lízingu taktiež zahŕňajú:
 • možnosť znižovania nákladov súvisiacich s personálnou administratívou a spracovaním miezd, ako aj možnosť prosperovania z pohľadu organizácie – CPL má na starosti zmluvy, poistenie, tréningy a výplaty
 • možnosť stabilizovať počet zamestnancov na trvalý pracovný pomer
 • elimináciu fixných nákladov spojených s náborom
 • schopnosť lepšie plánovať náklady a rozpočet
 • garanciu včasnosti a presnosti výplaty miezd zamestnancom

Práca na živnosť/kontrakt


Práca na živnosť/kontrakt umožňuje spoločnostiam zamestnávať profesionálov na sezónne alebo krátkodobé projekty. Pre zamestnávateľov to znamená:
 • zníženie pracovných a administratívnych nákladov
 • možnosť zamestnať dodatočný personál aj bez potreby vytvorenia nového pracovného miesta
 • flexibilitu a možnosť prispôsobiť sa aktuálnym potrebám trhu
Aký je postup pri zamestnávaní na živnosť/kontrakt? Klientom vybraní pracovníci podpíšu dohodu o spolupráci s CPL Jobs. Náklady súvisiace s projektom sú spätne fakturované klientovi. Po ukončení spolupráce s pracovníkom, je “kontraktor” vyslaný na ďalší projekt.

Executive Search


Našou výhodou je schopnosť zaujať unikátnych kandidátov zabezpečením diskrétnosti, prístupom k informáciám z trhu a rozsiahlymi možnosťami kariérneho rozvoja.

S rozsiahlou sieťou kontaktov a s vynikajúcou, dlhodobou znalosťou trhu, sme lídrom vo vyhľadávaní talentov na všetkých kariérnych úrovniach. Pôsobíme v rámci celej Európy, vďaka čomu máme prístup k vedúcim pracovníkom v regióne strednej a východnej Európy, Írska a Veľkej Británie.