Náborový proces – krok za krokom

Hľadáte si prácu? Uistite sa, že ste na tento proces dobre pripravený/á. Zahŕňa to prípravu Vášho životopisu a motivačného listu, ale taktiež prípravu na samotný pracovný pohovor. Personalista na základe týchto prvkov rozhodne, či ste vhodným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa zaujímate.

Tu nájdete zoznam úloh, ktorým treba venovať pozornosť pred pohovorom:

Príprava životopisu


Pripraviť si dobrý životopis je prvým krokom na Vašej ceste hľadania si novej práce. Aké informácie by mal obsahovať?

Vždy uveďte svoje kontaktné informácie – telefónne číslo, adresu, e-mail. Pri hľadaní práce používajte profesionálne vyzerajúcu e-mailovú adresu. Najlepšou voľbou je e-mailová adresa pozostávajúca z Vášho mena.

Svoje pracovné skúsenosti zoraďte chronologicky a začnite s najaktuálnejšou pozíciou.

Ak ste boli v rámci spoločnosti povýšený/á, jednotlivé pozície rozpíšte samostatne. Nezabudnite k pozíciám priradiť presné dátumy.

Pri opisovaní Vašich zodpovedností a skúseností sa sústreďte na tie, ktoré sú najrelevantnejšie pre potenciálneho zamestnávateľa. Vaše skúsenosti by mali personalistu zaujať.

Do popisu predošlých pracovných skúseností zahrňte k svojim zodpovednostiam aj zoznam svojich úspechov. Toto zvýrazní hodnotu, ktorú ste do spoločnosti priniesli. Vyvarujte sa však tomu, aby Vaše úspechy výrazne neprevyšovali popis Vašich zodpovedností.

Vzhľad Vášho životopisu je rovnako dôležitý ako jeho obsah. Váš životopis by mal byť písaný formálnym štýlom a mal by obsahovať jasné informácie. Nezabudnite použiť profesionálne vyzerajúci typ písma a nechajte v životopise dostatok voľného miesta – bude pôsobiť sviežo a prehľadne.

Každá časť Vášho životopisu by mala mať vhodný nadpis.

Používajte odrážky a text umiestnite tak, aby bol dobre čitateľný.

Skontrolujte si pravopisné a gramatické chyby.

Napíšte si motivačný list


V motivačnom liste môžete viac rozpísať svoje pracovné skúsenosti, stručne spomenuté vo Vašom životopise, a preukázať Vašu motiváciu.

Čo by v motivačnom liste nemalo chýbať?

Uveďte názov pozície, o ktorú sa uchádzate. Spomeňte, kde ste sa o pozícii dozvedeli a kedy by ste prípadne vedeli nastúpiť do nového zamestnania.

Napíšte, prečo Vás pozícia zaujala a prečo ste sa rozhodli na ňu reagovať.

V poslednom odseku môžete stručne zhrnúť Vašu kvalifikáciu. Spomeňte, ako by ste mohli byť Vy a Vaše skúsenosti pre spoločnosť prínosom.

Buďte pripravený/á na prvý telefonický kontakt s personalistom


Ak personalistu Váš životopis zaujme, môžete očakávať, že budete telefonicky kontaktovaný/á. Môžete byť pozvaný/á na osobný, prípadne krátky telefonický pohovor. Telefonický pohovor slúži personalistovi predovšetkým na overenie Vašej kvalifikácie a skúseností uvedených v životopise.

Ak Vás personalista zastihne v nevhodnej chvíli, požiadajte ho/ju o presunutie pohovoru na vhodnejší čas.

Počas telefonického rozhovoru buďte uvoľnený/á a priateľský/á, nehovorte však príliš veľa.

S odpoveďou na otázky sa zbytočne neponáhľajte. Svoju odpoveď si radšej dobre premyslite a až potom reagujte.

Poznajte svojho potenciálneho zamestnávateľa


Počas výberového procesu je vždy dobré zistiť si základné informácie o Vašom budúcom zamestnávateľovi. Je dôležité poznať odvetvie, v ktorom sa zamestnávateľ pohybuje, históriu spoločnosti, poskytované služby a podnikovú kultúru. Najjednoduchším spôsobom získania týchto informácii je navštíviť webovú stránku spoločnosti. Na internete si ďalej môžete vyhľadať novinky a publikácie týkajúce sa Vášho potenciálneho zamestnávateľa. Uistite sa, že poznáte požiadavky na pozíciu o ktorú sa uchádzate. Čím viac budete vedieť, tým lepší dojem zanecháte. Na pohovore sa následne môžete pýtať na podrobnejšie informácie, čím preukážete Vašu profesionalitu a záujem.

Pripravte sa na pohovor


Príprava na pohovor je rovnako dôležitá ako pohovor samotný. Po vyhľadaní informácií o spoločnosti, v ktorej sa uchádzate o prácu, si zodpovedzte niekoľko otázok ohľadom Vašej motivácie a zručností:
  • Aké sú Vaše ciele a ambície?
  • Aké sú Vaše zručnosti a silné stránky?
  • Prečo ste práve Vy ideálnym kandidátom na túto pozíciu?
  • Ako môžete byť pre spoločnosť prínosom?
  • Disponujete potrebnými zručnosťami, ktoré zamestnávateľ hľadá?

Počas pohovoru vystupujte profesionálne


Na pracovný pohovor je dobré prísť v menšom časovom predstihu. Získate tak čas na zopakovanie informácií, ktoré ste si na pohovor pripravili.

Nezabudnite sa vhodne obliecť – zvoľte elegantný odev, vyhnite sa príliš jasným farbám a vzorom, ktoré by mohli pôsobiť neprofesionálne. Dobre zvolené oblečenie je dôležité – preukážete tak svoju profesionalitu a vážny záujem.

Počas pohovoru buďte milý/á a uvoľnený/á. Príjemní ľudia sú vnímaní ako tí, ktorí sa ľahko prispôsobia novým situáciám a budú sa cítiť v novom zamestnaní dobre – môže to byť pre Vás veľká výhoda.

Personalistu pozorne počúvajte.

Prezentujte sa sebavedome, no buďte opatrný/á, aby ste nepôsobili namyslene. Nepodceňujte, ale ani nepreceňujte svoje schopnosti.

Počas pohovoru hovorte o svojich súčasných úspechoch – vďaka tomu bude mať zamestnávateľ jasnejšiu predstavu o Vašich zručnostiach a kvalifikácii.

Udržujte očný kontakt.

Pozorujte personalistu a zaujímajte sa o spätnú väzbu.